Asya kıtası ülkeleri

Genel Özellikleri

 • Yeryüzünün en geniş kara parçasıdır.
 • Yeryüzünün en yüksek dağ kütlesi Himalayalar buradadır. (Everest 8800 m) Bu dağlar önemli deprem alanlarıdır.
 • Akarsular boldur ve oldukça uzundur. (Lena, Yenisey, Obi, Sarıırmak, Gökırmak, Ganj, Seyhun, Ceyhun, Fırat, Dicle)
 • Dünyada karalar üzerinde en derin yer Baykal Gölü tabanıdır. (1400 m)
 • Başlıca göller Hazar, Aral, Balkaş ve Baykal’dır.
 • İsrail yakınlarında bulunan Lut gölü su seviyesi deniz seviyesinden 395 m aşağıdadır.
 • En yüksek platolar Pamir ve Tibet buradadır.
 • BDT ve Japonya dışında sanayi pek gelişmemiştir.
 • Dünya petrolünün %60’ı buradadır. (BDT ilk sırada gelir)
 • Dünyanın en önemli kalay yatakları buradadır.
 • Bakır rezervinde BDT 2.’dir.
 • Pirinç, çay, kauçuk, jüt ve pamukta 1. sıradadır.
 • İpek Böcekçiliğinde birinci sıradadır.
 • Avustralya’dan sonra BDT en çok koyun besleyen ülkedir.
 • Japonya balıkçılıkta 1. sıradadır.
 • Dünya nüfusunun %60’ı buradadır.
 • Nüfus daha çok Muson ve Güneydoğu Asya bölgelerinde yaşar.
 • Kıtanın doğu kıyıları önemli kırık hatlar üzerinde olduğundan oldukça hareketlidir. Özellikle Japonya’da deprem günlük bir olay haline gelmiştir. Büyük okyanus kıyılarında birçok yanardağ faal durumdadır.

 

Ortadoğu ülkeleri : Suriye, Lübnan, İsrail, Ürdün, Irak, S.Arabistan, Katar, BAE, Umman, Yemen, İran, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan

Orta Asya ülkeleri : Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan, Moğolistan, Afganistan

Güney Asya ülkeleri : Pakistan, Hindistan, Nepal, Bangladeş, Bhutan, Srilanka

Doğu Asya ülkeleri : Çin, Japonya, G. Kore, Tayvan

Güneydoğu Asya ülkeleri : Birmanya, Tayland, Loos, Vietnam, Kamboçya, Filipinler, Malezya, Endonezya, Papua Yeni Gine, Singapur

asya

 

BDT (Birleşik Devletler Topluluğu)

1991 yılında dağılan SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği) içerisinde bağımsızlığını ilan eden 15 ülke birleşerek BDT’yi oluşturmuştur. Bu ülkelerden en önemlisi Rusya Federasyonudur.

 

Rusya Federasyonu

Geniş alan kaplayan bir ülkedir.(17 milyon km 2) %80’ini düzlükler oluşturur. Hem Avrupa’da hem de Asya’da toprakları bulunur. Başkent, Moskova Avrupa’da yer alır.
Ülkenin büyük bir bölümünü Tayga denilen ormanlar kaplar.
Tarım ve hayvancılıkta gelişmiştir. Buğday’da dünyada 1. sıradadır. Koyun yetiştiriciliğinde 2. sırada yer alır.
Sanayi alanında gelişmiştir. Önemli maden yatakları bulunur. Bakır, taşkömürü, demir, petrol, doğalgaz, altın ve elmas çıkarımında başlarda yer alır.

ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ (OATC)

– Kazakistan : Başkent Almatı’dır. OATC içerisinde en geniş alana sahiptir. Tam bir karasal iklim hakimdir. Balıkçılık oldukça gelişmiştir. En zengin yer altı kaynaklarına sahip olan OATC ülkesidir. Kömür ve bor minarelinde 3. sıradadır. Aynı zamanda petrol ihraç eder.

– Özbekistan : Başkent, Taşkent’tir. Büyük bir kısmı çöllerle kaplıdır. Amuderya ve Sırderya önemli akarsularıdır. Önemli pamuk üreticisidir. (Dünyada 5.) doğalgaz, altın ve uranyum rezervinde önemli bir yere sahiptir.

– Kırgızistan : Başkent Bişkek’tir. Dağlık ve engebelik bir ülkedir. Yükselti yağışı arttırmıştır. At yetiştiriciliği gelişmiştir.

– Türkmenistan : Başkent Aşkabat’tır. Ülke topraklarının %90’nı dünyanın büyük çöllerinden Karakum işgal eder. Pamuk üretiminde önemli bir yere sahiptir. Yer altı kaynakları bakımından zengindi.(Doğalgaz, petrol, kömür)

– Tacikistan : Başkent Düşanbe’dir. Oldukça yüksek bir ülkedir. Bu nedenle büyük çapta buzullarla kaplıdır. Yer altı kaynakları oldukça fazladır. (Petrol ve kömür)

 

Kafkas Ülkeleri :

– Azerbaycan : Başkent Bakü’dür. Petrol rezervi bakımından zengindir. Hazar Denizine kıyıdır. önemli geçiş yolları üzerinde bulunur.

– Gürcistan : Başkent Tiflis’tir. Karadeniz’e kıyısı vardır.

– Ermenistan : Başkent Erivan’dır.

 

Çin

Başkent : Pekin

Y. ölçümü : 9,5 milyon km 2

Bir tarım ülkesidir.

Pirinç, tütün ve pamukta 1. sıradadır.

Kalabalık olduğundan yetiştirdiği ürünler ancak kendine yeter.

İpek böcekçiliği ve domuz yetiştiriciliğinde 1. sıradadır.

Balıkçılıkta da gelişmiştir.

Dünyanın en kalabalık ülkesidir.

 

Hindistan

Başkent : Delhi

Y. Ölçümü: 3 milyon 280 bin km 2

Dünyanın en yüksek dağları buradadır.

Ganj ovası oldukça verimli ve kalabalıktır.

Yıllık 10 bin mm yağışla en çok yağış alan yer (Çerapunçi) buradadır.

Muson ikliminin en çok etkili olduğu ülkedir.

Çayda 1. ve pirinçte 2. sıradadır.

Nüfusu 1,195,000,000’dur.

 

Japonya

Başkent : Tokyo

Y. Ölçümü : 377 bin km 2

Tamamen adalar ülkesidir.

Yer kabuğunun (okyanus kenarı) hareketli alanında bulunduğundan en fazla deprem bu bölgede görülür.

Ormanlarla kaplıdır.

Oya Şivo soğuk su akıntısı sıcaklığı düşürür.

Sanayisi oldukça gelişmiştir.

Önemli akıntılarından dolayı balıkçılık da çok gelişmiştir.(1.dir)

Nüfus yoğunluğu km 2 ye 327 kişidir.

Japonya’nın %75’i dağlıktır.

Tarım modern bir şekilde yapılır.

Sanayileşmiş 7 ülkesinden birisidir.

 

– Bangladeş : Başkent Dakka’dır. Dünyanın en yoksul ve kalabalık ülkelerinden biridir. Önemli jüt yetiştiricisidir. (liflerinden kağıt yapılan bir bitki)

– Malezya : Başkent Kuala Lumpur’dur. Kauçuk ve kalay madeninde başlarda gelir. Türkiye, Malezya’dan kauçuk ve kalay alıp tütün ve pamuklu ürünler satar.

– Endonezya : Başkent Cakarta’dır. Karabiber ve kauçuk üretir.

– İran : Türkiye ile ticareti gelişmiştir. Küçükbaş hayvancılık ipek böcekçiliği gelişmiştir. Hazar kıyılarında balıklardan elde edilen yumurtalar ( havyar) ünlüdür. Petrol çıkarılır.

– Irak : Önemli bir petrol ülkesidir.

– Suriye : Kıyılarında Akdeniz iklimi görülür. Sanayi gelişmiştir.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*