Haklarımız ve sorumluluklarımız

Haklarımız ve Sorumluluklarımız:

Ülkemizde yaşayan herkesin anayasada belirtilen bazı hakları ve sorumlulukları bulunmaktadır.Haklarımız anayasa tarafından güvence altına alınmıştır
Herkes bu haklardan eşit şekilde yararlanmaktadır.Sahip olduğumuz hakları şu şekilde sıralayabiliriz.

Temel haklar:

– Yaşama hakkı : Yaşama hakkı, tüm hakların temelidir. Çünkü diğer hak ve özgürlüklere ulaşabilmek için yaşamak gerekir. Örneğin önemli bir sağlık problemi olan bir kişi, seyahat ve çalışma özgürlüğünden de mahrum kalır.

– Kişi Dokunulmazlığı : Anayasamıza göre, bazı özel durumlar dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulmaz. Anayasamıza göre şu özel durumlarda kişi özgürlüğüne dokunulabilir:
– Acil ameliyatlarda vücudun gerekli yerlerinin alınmasıyla
– Kişinin kendini savunma zorunluluğuyla saldırganı öldürmesiyle
– Cezalı kişilerin çalıştırılmalarıyla
– Çocukların ıslah evlerinde tutulmalarıyla
– Toplum için tehlike saçan kişilerin sınır dışı edilmeleriyle
– Suçluluğu konusunda önemli ipuçları bulunan kişilerin yakalanmalarıyla


Özel Yaşamın Gizliliği : Kişinin istediği şeyleri gizli tutmaya hakkı vardır. Gizlilik aile yaşamından başlar. Kişi, eşiyle ve çocuklarıyla arasında geçenleri açıklamak zorunda değildir. Özel yaşamın gizliliğine dokunulduğu durum: Mahkemede yargılama nedeniyle yetkililerin özel yaşamla ilgili araştırma yapmalarıdır.

– Konut Dokunulmazlığı : Kişinin izni olmadan konutlara girilemez. Kimsenin oturduğu eve dokunulmaz. Ancak anayasamız, bazı yetkilere, suçlu arama, suç kanıtı arama vb. nedenlerle konuta girme yetkisi tanıyor.

– Sağlık Hakkı : Sağlık hakkı, hem beden hem de ruh sağlığı ile ilgili bir haktır. Devlet her yaştaki tüm vatandaşların beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır.

– Eğitim Hakkı : Anayasamızda eğitimle ilgili yer alan maddeler şunlardır :
– Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.
– İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunlu devlet okullarında parasızdır. (md.42).
– Devlet, parasal olanakları yetersiz, başarılı öğrencilerin öğrenimlerini sonuna kadar sürdürebilmesi için onlara yatılı, burs, yurt olanakları gibi olanaklar sağlar.
– Devlet, durumları nedeniyle özel eğitime gereksinimleri olanların eğitimlerini sağlamak üzere gerekli önlemleri alır.
– Devlet başka ülkelerde çalışan yurttaşlarımızın çocuklarının eğitimi için gerekli önlemleri alır.

-Seçme Ve Seçilme Hakkı : Anayasamıza göre vatandaşlar; seçme ve seçilme, bağımsız olarak ya da bir siyasî parti içinde siyasî faaliyette bulunma, halk oylamasına katılma hakkına sahiptir.

Anayasamıza göre seçimlerde oy kullanmayacaklar şunlardır :

– Silâh altında bulunan er ve erbaşlar
– Askerî öğrenciler
– Hükümlüler

– Dilekçe Hakkı : Dilekçe hakkı, diğer bir çok hakkı (çalışma, haberleşme, hak arama vs.) korumak için gerekli olan bir haktır. Kişi bu hakkını kullanarak hem kendi sorunlarını çözmeye çalışır hem de toplumun yönetiminde etkili olur.

Diğer haklarımız: 

– Mülkiyet Hakkı

– Çalışma Hakkı

– Sosyal Güvenlik Hakkı

Temel özgürlükler:

– Düşünce, Kanaat ve İfade Özgürlükleri

– Bilim ve Sanat Özgürlüğü

– Basın Özgürlüğü

– Din ve Vicdan Özgürlüğü

– Haberleşme Özgürlüğü

– Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü

– Toplantı Hak ve Özgürlüğü

– Örgütlenme Özgürlüğü

– Hak Arama Özgürlüğü

32 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*