Kadınlara verilen haklar

1913 – Kadınlar ilk kez devlet memuru olarak çalışmaya başladı. (Posta santrali)
1914 – İnas Darülfünunu adı altında kızlar için bir yüksek öğretim kurumu açıldı.
1921 – Darülfununda karma eğitime geçildi.
1924 – Tevhid-i TEdrisat Kanunu ile kız ve erkekelr eşit haklarla eğitim görmeye başladılar.
1926 – Türk Medeni Kanunu kabul edildi. Kadınlara boşanma, velayet hakkı, malalrda tasarruf hakkı tanındı.
1930 – Belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı.
1933 – Köylerde muhtar olma ve ihtiyar meclisine katılma hakkı.
1934 – Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi.
1935 – TBMM’ne ilk kez 18 kadın milletvekili girdi.
1950 – İlk kadın belediye başkanı Mersin’den seçildi. (Müfide İLHAN)
1985 – Türkiye, Birleşmiş Milletler Kadınları Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ni imzaladı ve sözleşme 1986’da yürürlüğe girdi.
1991 – Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü kuruldu.
1995 – Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünce aylık “Kadın Bülteni” çıkarıldı.
1998 – Aile içi şiddete uğrayan kişilerin korunması için gerekli tedbirlerin alınmasınuı düzenleyen kanun yürürlüğe girdi.
2002 – Yeni Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girdi.
2002 – CEDAW Ek İhtiyari Protokolünün onaylanması.
2003 – “Haydi Kızlar okula!” kampanyası.

11 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*