Hızlı Nüfus Artışının Olumlu Etkileri

Ocak 28, 2013 admin 0

Mal ve hizmetlere talep artar. Ekonomide çeşitlilik artar. Ülke savunmasına katkısı olur. İşçi ücretleri düşer. Dolayısıyla üretim maliyeti azalır. Nüfusun Yapısı A- Yaş Yapısı 1. Genç nüfus […]

İç Anadolu Bölgesi

Ocak 28, 2013 admin 0

Doğu Anadolu’dan sonra 2. büyük bölgemizdir. Anadolu Yarımadasının ortasında yer alır. G.Doğu Anadolu Bölgesi hariç her bölgeyle komşudur. Alanı 163.057 Km2 dir. Ülkemizin % 20 […]

Doğu Anadolu Bölgesi

Ocak 28, 2013 admin 0

Ülkemizin doğusunda yer alan bölge kabaca üçgene benzer. Marmara ve Ege Bölgeleri hariç her bölge ile komşudur. Suriye hariç bütün doğu komşularımızla sınırı vardır. Alanı 165.436 Km2dir. […]

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Ocak 28, 2013 admin 1

Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüz ölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle komşudur. Gerçek Yüzölçümü 59.176 km2dir. […]

Akdeniz Bölgesi

Ocak 28, 2013 admin 0

Bölge yurdumuzun güneyinde, Akdeniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Komşuları Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri, Suriye, Kıbrıs Adası ve Akdeniz […]

Ege Bölgesi

Ocak 28, 2013 admin 0

Ülkemizin batısında Ege Denizi kıyılarınca uzanan bölge, Marmara Bölgesi, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleriyle ve Ege Denizi ve Ege Adaları ile komşudur. Gerçek alanı olan 93.139 Km2 ile Türkiye topraklarının […]

Karadeniz Bölgesi

Ocak 28, 2013 admin 0

Yurdumuzun kuzeyinde, Sakarya’nın doğusundan Gürcistan’a kadar Karadeniz’e paralel olarak bir şerit gibi uzanır. Gürcistan, D. Anadolu, İç Anadolu ve Marmara Bölgeleriyle ve adını aldığı deniz ile komşudur. […]

Marmara Bölgesi

Ocak 27, 2013 admin 0

Ülkemizin kuzey-batısında yer alır. Bulgaristan, Yunanistan, Karadeniz, Marmara ve Ege Denizleri, Karadeniz, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri ile komşudur. ALANI VE NÜFUSU: Gerçek alanı […]

Islahat Fermanı 1856

Ocak 27, 2013 admin 0

Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasını önlemek amacıyla ilan edilmiştir. Islahat Fermanı’nın maddeleri – Hristiyanlar bedelli olarak askerlik yapabilecek. – Vergiler herkesin gelirine göre […]

Tanzimat Fermanı 1839

Ocak 27, 2013 admin 1

II. Mahmut döneminde hazırlıkları yapıldı. Mustafa Reşit Paşa tarafından padişah Abdulmecit döneminde Gülhane parkında okunarak ilan edildi. Tanzimat Fermanına Gülhane Hatt-ı Hümayunu da denir. Tanzimat […]