Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Ocak 27, 2013 admin 0

5 Mayıs 1949’da 10 Avrupa ülkesinin bir araya gelmesiyle oluşturulan Avrupa Konseyi, insan hakları ve özgürlüklerinin devletlerce korunmasına ve geliştirilmesine vurgu yaparak insan haklarına saygı […]

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Ocak 27, 2013 admin 0

Önsöz İnsanlık topluluğunun bütün üyelerinde bulunan onurun; eşit ve başkasına aktarılamaz hakların tanınması, dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğu, İnsan haklarının tanınmaması ve hor görülmesi insanlık […]

Kanun-i Esasi (1876)

Ocak 27, 2013 admin 0

Kanuni Esasi’nin hazırlık çalışmalarına II. Abdülhamid’in izniyle, 7 Ekim 1876’da başlandı. Kanuni Esasi taslağını hazırlamak üzere, Midhat Paşa başkanlığında 28 kişiden oluşan bir komisyon oluşturuldu. […]

İnsan Hakları Bildirgesi (1789)

Ocak 27, 2013 admin 0

26 Ağustos 1789 İnsan ve Yurttaş Bildirisi şöyle başlar: Ulusal Meclis halinde toplanan Fransız halkı temsilcileri, toplumların uğradıkları felaketlerin ve yönetimlerin bozulmasının yegane nedeninin; insan […]

Magna Carta Libertatum

Ocak 27, 2013 admin 0

Magna Carta (Latince “Büyük Sözleşme”) veya Magna Carta Libertatum (Latince “Büyük Özgürlükler Sözleşmesi”) 1215 yılında imzalanmış bir İngiliz belgesidir. Günümüzdeki anayasal düzene ulaşana kadar yaşanılan […]

Hammurabi yasaları

Ocak 27, 2013 admin 0

M. Ö. 1760 yılı civarında Mezopotamya’da oluşturulan, tarihin en eski ve en iyi korunmuş yazılı kanunlarından biri. Bu dönemden önce toplanan yasa koleksiyonları arasında Ur kralı Ur-Nammu’nun […]

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları

Ocak 27, 2013 admin 0

Mustafa Kemal Atatürk (1923-1938) İsmet İnönü (1938-1950) Celal Bayar (1950-1960) Cemal Gürsel (1961-1966) Cevdet Sunay (1966-1973) Fahri S. Korutürk (1973-1980) Kenan Evren (1982-1989) Turgut Özal […]

Yasama, Yürütme, Yargı

Ocak 27, 2013 admin 0

Devletin Temel Organları Yasama Organı. Anayasanın 7. maddesine göre, yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir (TBMM) ve bu yetki devredilemez. TBMM, beş yılda bir […]

Kadınlara verilen haklar

Ocak 27, 2013 admin 11

1913 – Kadınlar ilk kez devlet memuru olarak çalışmaya başladı. (Posta santrali) 1914 – İnas Darülfünunu adı altında kızlar için bir yüksek öğretim kurumu açıldı. […]

Demokrasi nedir?

Ocak 27, 2013 admin 0

Demokrasi, halkın, halk tarafından yönetimidir. Demokraside egemenlik halka aittir. Egemenlik: devlet etkinliklerinde söz sahibi olan iradedir. Yani, milletin ve onun oluşlturduğu devletin sahip olduğu yönetme […]