Hızlı Nüfus Artışının Olumlu Etkileri

Ocak 28, 2013 admin 0

Mal ve hizmetlere talep artar. Ekonomide çeşitlilik artar. Ülke savunmasına katkısı olur. İşçi ücretleri düşer. Dolayısıyla üretim maliyeti azalır. Nüfusun Yapısı A- Yaş Yapısı 1. Genç nüfus […]

Islahat Fermanı 1856

Ocak 27, 2013 admin 0

Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasını önlemek amacıyla ilan edilmiştir. Islahat Fermanı’nın maddeleri – Hristiyanlar bedelli olarak askerlik yapabilecek. – Vergiler herkesin gelirine göre […]

Tanzimat Fermanı 1839

Ocak 27, 2013 admin 1

II. Mahmut döneminde hazırlıkları yapıldı. Mustafa Reşit Paşa tarafından padişah Abdulmecit döneminde Gülhane parkında okunarak ilan edildi. Tanzimat Fermanına Gülhane Hatt-ı Hümayunu da denir. Tanzimat […]

Lale Devri 1718 – 1730

Ocak 27, 2013 admin 1

– Osmanlı Devleti’nde, 1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlaşmasıyla başlayan ve 1730 yılında Patrona Halil İsyanı ile sona eren dönemdir. Bu dönemde padişah III. […]

Girit’in Fethi 27 Eylül 1669

Ocak 27, 2013 admin 0

Girit, Ege Denizi’nde stratejik açıdan önemli bir konuma sahip olması nedeniyle Osmanlı Devleti için alınması önem arz eden bir kale durumundaydı. Fatih Sultan Mehmet zamanından […]

Duraklama Dönemi Yenilik Hareketleri

Ocak 27, 2013 admin 0

17. Yüzyıl Yenilik Hareketleri (Duraklama Dönemi) Genç Osman Dönemi (1618 – 1622) – Din adamlarının devlet yönetimine karışmasını engellemeye çalıştı. – Bozulan orduyu tekrar güçlü hale getirmek […]