Takrir-i Sükun Kanunu

Ocak 27, 2013 admin 1

İngilizler, Orta Doğu’daki zengin petrol yataklarını denetim altında tutmak için daha Birinci Dünya Savaşı yıllarından itibaren bazı faaliyetlerde bulunmuşlardı. Bunlardan biri de Güneydoğu Anadolu’da kendi […]

Kurulan siyasi partiler

Ocak 27, 2013 admin 0

Cumhuriyet Halk Fırkası (Partisi) İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, toplumun farklı kesimlerinden ve değişik düşüncelere sahip kimselerden meydana geliyordu, Hepsi Misak-ı Millî amacında birleşmekte […]

Cumhuriyetin İlanı

Ocak 27, 2013 admin 1

Mustafa Kemal Paşa, daha Erzurum Kongresi sırasında, zaferden sonra hükümet şeklinin cumhuriyet olacağını söylemişti. 23 Nisan 1920’den beri Türkiye’yi idare eden Türkiye Büyük Millet Meclisi […]

Çok partili rejim denemeleri

Ocak 27, 2013 admin 0

İnsanların düşüncelerini açıklayabilmeleri ve başkalarının haklarına da saygı göstererek inandıkları gibi yaşamaları, ideal bir toplum düzeninin başlıca şartıdır. Bu ise ancak hür ve demokratik bir […]

Ankara’nın başkent olması

Ocak 27, 2013 admin 0

27 Aralık 1919’da Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesi ile, bu şehir Millî Mücadele’nin karargâhı olmuştu. 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Ankara’da açılmasıyla yeni Türk devletinin temelleri atıldı. […]

Yabancı Okullar Sorunu

Ocak 27, 2013 admin 0

Lozan Barış Konferansı’nda Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı okulların belirlenen kanunlara uyacak ve bu okullarda verilen eğitim Türk Hükümeti’nin belirleyeceği kurallara göre verilecekti. Bazı yabancı okulların Türk tarih ve coğrafya […]

Türk dış politikası

Ocak 27, 2013 admin 0

Mustafa Kemal Atatürk, Dış politikamızda “Yurtta barış, dünyada barış” politikasını temel ilke olarak kabul etmiştir. Atatürk, devletler arası sorunların çözümü için barıştan yana bir düşünceye sahiptir. Ona göre savaş ancak […]

Halifeliğin Kaldırılması 3 Mart 1924

Ocak 27, 2013 admin 0

Halife : Sözlük anlamı olarak birinden sonra onun yerine geçen ve onun görevini devrelan kimse anlamına gelmektedir. Peygamberimizin vefatından (632)sonra din ve devlet işlerini yönetmek amacıyla […]

Lozan Barış Konferansı (24 Temmuz 1923)

Ocak 27, 2013 admin 0

Barış görüşmeleri İsviçre’nin Lozan kentinde yapılmıştır. Görüşmelere TBMM’yi temsilen Mudanya’daki başarısından dolayı İsmet İnönü heyet başkanı olarak gönderilmiştir. Görüşmelerde Misak-ı Milli esas alınarak Doğu’da Ermeni […]

Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)

Ocak 27, 2013 admin 0

Saltanatın Kaldırılma Nedenleri: – Lozan Barış görüşmelerine İstanbul Hükümeti’nin de çağırılması. (İtilaf Devletleri’nin amacı İstanbul Hükümeti ve TBMM arasındaki görüş ayrılığından faydalanmak) – Saltanatım Milli Egemenliğe aykırı olması. (Asıl neden) – […]