Fatih mumyalanmış mıydı?

Ocak 28, 2013 admin 1

İçki, şu, bu derken sıra geldi Osmanlı’da mumla mumya aramaya. Güya Osmanlı padişahları gömülmeden önce mumyalanırlarmış. Kanıt olarak öne sürdükleri de ya bazı vakanüvislerin manasını […]

Osmanlı Devleti’nde Patrikhane ve Pontus Cemiyeti

Ocak 28, 2013 admin 0

Özet: Aşağıdaki makalede, tarihî süreç içerisinde Rum okullarının Batılı Devletler, Rusya tarafından emperyalist emeller ve çıkarlar doğrultusunda kullanılması, Patrikhane’nin bu husustaki olumsuz faaliyetleri; yine Patrikhane’nin Bizans Devleti’ni yeniden […]

Kafkas Cephesi

Ocak 28, 2013 admin 0

Osmanlı Rus-Sınırı Karadeniz olayı üzerine Ruslar Anadolu’nun kuzey-doğu sınırında saldırıya başlamışlardı. Bu bölgede Osmanlı-Rus sınırı Ayastefanos (Yeşilköy) ve Berlin Antlaşmalarıyla saptanmış bulunuyordu. Karadeniz’in kuzeyinde bir […]

Osmanlı Devleti’nde mahalle

Ocak 28, 2013 admin 0

Osmanlı Mahallesi az da olsa iç kaleden başlayıp dış kalede ve varoşlarda şekillenir. Ama özellikle 16. yy. başlarından itibaren şehirlere yerleşen nüfus oranın artmasından dolayı […]

Osmanlı Devleti’nde Lonca Teşkilatı

Ocak 28, 2013 admin 4

Lonca toplanılan yer, oda anlamına gelmektedir. Osmanlıda esnaf örgütlerine verilen addır. Günümüzde de aşağı yukarı aynı adı taşır. Mesela ziraat odası, berberler odası, şoförler odası […]

Duraklama ve Gerileme dönemi ıslahatnameleri

Ocak 28, 2013 admin 0

Devlet düzenindeki aksaklıkların çözüm yollarını göstermek için çeşitli devlet adamları raporları yani ıslahat risalelerini kaleme almışlardır. Bunlara belirttiğimiz gibi Islahatname, ıslahat risalesi ve ıslahat layihası […]

Ertuğrul Faciası

Ocak 28, 2013 admin 0

16 Eylül 1890’da Wakayama ili açıklarında Kii yarımadası’nın Kaşinozaki mevkiinin önlerinde tayfuna yakalandılar. Devasa dalgalarda kibrit kutusu gibi savrulan Ertuğrul Fırkateyni yalçın kayalara çarparak parçalandı. […]

No Picture

Ermeni Sorunu

Ocak 28, 2013 admin 0

Ermeni sorununun güncel boyutlarını açıklayabilmek üzere Lozan Antlaşmasından sonraki gelişmeleri kısaca anımsamakta yarar bulunmaktadır. Sevr Antlaşması’nın öngördüğü ve günümüz Ermenistan’ından başka Doğu Anadolu topraklarının büyük bir […]