Nüfus nedir

Nüfus
Nüfus, belirli bir yerde yaşayan insan sayısını ifade eder.

NÜFUS ARTIŞI
Doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki fark nüfus artışını gösterir. Bir ülkede doğum oranı fazla, ölüm oranı az ise nüfus artışı meydana gelir. Ölüm oranı doğum oranından fazla olursa, nüfusta azalma meydana gelir. Genellikle az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı fazla, gelişmiş ülkelerde ise nüfus artış hızı azdır.

NÜFUS ARTIŞININ OLUMSUZ ETKİLERİ
Ülke kaynakları çabuk tükenir.
İç ve dış göçler artar.
Tüketim artar.
Devlet yatırımları azalır.
Eğitim, beslenme, konut açığı, işsizlik sorunları ortaya çıkar.

NÜFUS KAYBININ NEDENLERİ
Trafik kazaları
Doğum sırasında anne ve bebeklerin ölümü
Deprem, sel gibi doğal afetler
Dış ülkelere yapılan göçler

TÜRKİYE’DE NÜFUS SAYIMLARI VE SONUÇLARI
Nüfusla ilgili bilgiler, genellikle nüfus sayımı sonuçlarından elde edilir.
Bu sayımlarla şu bilgiler ulaşılır:
Nüfusun sayısı, meslek grupları, yaş durumu, eğitim, ailedeki nüfus sayısı, kadın – erkek nüfusu, nüfus artış hızı.

Türkiyede ilk nüfus sayımı 1927 yılında, en son nüfus sayımı ise, 22 Ekim 2000 tarihinde yapılmıştır.
1927 2000 yılları arasında nüfus yoğunluğu ve miktarı sürekli artmıştır.
1927 yılında 13,6 milyon olan nüfus, 1997 yılında 62,8 milyona yükselmiş, 2000 yılındaki son sayımda 70 milyon civarında olmuştur.
Nüfus artış hızı en az 1940 1945 yılları arasında (2. Dünya savaşı nedeniyle erkek nüfus askere alınmıştır),
en fazla 1955 1960 yılları arasında (beslenme ve sağlık hizmetleri gelişmiştir)gerçekleşmiştir.
Türkiyede nüfus sayımlarını TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) yapmaktadır.

Not: Osmanlı Devletinde ise ilk nüfus sayımı 1831 yılında II. Mahmut tarafından askeri amaçlı yapılmıştır. Askeri amaçlı olduğu için sadece erkek nüfus sayılmıştır.

Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler:

1. Fiziki Faktörler
a. İklim özellikleri: Ülkemizde nüfusun yoğun olduğu yerlerin, genelde kıyı bölgeler olmasında ılıman iklimin büyük etkisi vardır. Kurak ve kışları aşırı soğuk geçen yerlerde nüfus fazla yoğun değildir.
b. Yerşekilleri: Ülkemizde yüksek ve engebeli yerlerde nüfus azdır. Doğu Anadolu Bölgesi, Taşeli plâtosu, Menteşe yöresi gibi yerler bunlara örnek verilebilir.
c. Toprak özellikleri: Verimli toprakların bulunduğu alanlar (Çukurova, Gediz, B. Menderes) nüfusça
kalabalık iken, Tuz Gölü çevresi gibi yerlerde verimsiz topraklar bulunduğundan nüfus çok azdır.

2. Beşeri Faktörler
a. Sanayileşme: Bütün Dünyada olduğu gibi Türkiyede de, sanayileşmenin arttığı yerlerde nüfus
Yoğunluğu artmıştır. İstanbul, İzmit, Adapazarı, Bursa, Adana ve İzmir buna örnektir.

b. Tarım: Tarımın geliştiği yerler yoğun nüfusludur. Çukurova, Gediz, Bafra ve Çarşamba ovaları
çevresi gibi.

c. Yeraltı kaynakları: Madenlerin veya enerji kaynaklarının işletilmesinde yoğun nüfusa ihtiyaç olduğundan, bu alanlarda da nüfus fazladır. Zonguldak, Soma, Elbistan buna örnektir.

d. Turizm: Ülkemizde, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki merkezlerde turizmden dolayı nüfus yoğunlaşmıştır.

e. Ulaşım: Ulaşım yolları kavşağında bulunan illerimizin nüfusu artmıştır. Eskişehir, Ankara, Kayseri,
İstanbul gibi illerin gelişmesinde, ulaşım yolları üzerinde bulunmaları da etkili olmuştur.

Nüfus Yoğunluğu
Bir kilometrekareye düşen insan sayısına nüfus yoğunluğu denir. Bir yerin nüfus yoğunluğu, o yerin
nüfusunun yüz ölçümüne bölünmesiyle hesaplanır.

Nüfus Yoğunluğu = Nüfus / Yüzölçümü

Türkiyenin 2000 yılı sayımına göre nüfus yoğunluğu:

Nüfus Yoğunluğu = 67.803.927 / 779.452
Nüfus Yoğunluğu = 83 / km²

Bölgelere göre nüfus yoğunluğu

 

Bölgeler
Yüzölçümü
Nüfus
Yoğunluluk
Marmara
67 300
17 365 027
258
Güneydoğu
61 000
6 608 629
108
Ege
85 000
8 938 781
105
İç And.
162 000
11 608 868
71,7
Akdeniz
122 100
8 706 005
71,3
Karadeniz
146 178
8 439 213
57,7
D.And
171 000
6 137 414
35,9

Buna göre en fazla nüfus yoğunluğu olan bölgemiz Marmara bölgesidir.

Not: Güneydoğu Anadolu bölgesinin nüfus miktarı az olmasına rağmen yüzölçümü küçük olduğu için

nüfus yoğunluğu fazladır.

Türkiyede yaşa göre nüfus dağılımı:

Yaş grubu
Miktarı
Oranı
0-14 yaş
20 220 095
% 29,8
15-64 yaş
43 701 502
% 64,4
65 yaş üzeri
3 858 949
% 5,8

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*