Osmanlı Devleti duraklama dönemi 1579 – 1699

Duraklama Dönemi Padişahları
III. Murat
III.Mehmet
I.Ahmet
I. Mustafa
II. Osman (Genç)
I.Mustafa
IV. Murat
Sultan İbrahim
IV. Mehmet
II. Süleyman
II. Ahmet
II. Mustafa 

Osmanlı Devleti’nde, Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümüyle (1579) başlayıp Karlofça Antlaşması’na (1699) kadar geçen dönemdir.

Osmanlı Devleti’nin duraklama nedenleri:

Merkezi Yönetimin Bozulması:

• Tahta çıkan padişahların devlet işlerine ilgisiz kalmaları.
• Padişahların ordunun başında seferlere çıkmamaları.
• Şehzadelerin sancaklara gönderilmeyişi ve bu nedenle devlet işlerinde bilgi ve tecrübe kazanmadan devletin başına geçmeleri.
• Padişahların Küçük yaşta tahta çıkmaları.
• Devlet adamlarının bir kısmının yeteneksiz oluşu.
• Saray kadınlarının ve ağalarının devlet yönetiminde etkili olmaları.

Devletin başına geçen padişahlar yeteri kadar eğitim almadığı için merkezi otorite zamanla bozulmuştur.Devlet otoritesinin
bozulması devlete karşı isyanların çıkmasına neden oldu.(İstanbul isyanları, Celali İsyanları)

Ekonominin Bozulması:

• Osmanlı Devleti’nin kontrolünde bulunan ipek ve baharat ticaret yollarının önemini kaybetmesi ve gümrük gelirlerinin azalması.
• Avusturya ve İran ile yapılan savaşlarda büyük harcamalar yapılması.Savaş giderlerinin artması.
• Gelirlerin azalması.
• Saray masraflarının artması.
• Sık sık padişah değişikliği yüzünden yeniçerilere ödenen cülus bahşişlerinin artması.

Askeri Sistemin Bozulması:

• Kapıkulu ocaklarına kurallara aykırı asker alınarak sayılarının artırılması.
• Yeniçerilerin askerlik dışında işlerle uğraşmaları.
• Tımar sisteminin önemini kaybetmesi.
• Osmanlı donanmasının bozulması.
• Avrupa’da meydana gelen asker-ordu alanındaki son glişmelerin takip edilmemesi.
• Padişahların ordunun başında sefere çıkmamaları.

Sosyal Alandaki Bozulmalar:

• Tımar sisteminin bozulması.Halkın ekonomik yönden durumunun kötiye gitmesi.
• Anadolu’da çıkan Celali isyanları nedeniyle halkın huzursuz olması.

Eğitim Sisteminin Bozulması:

• Osmanlı Devleti’nde eğitim kurumu olan medreselerin bozulması ve eğitim alanında Avrupanın takip edilememesi.
• Çoğu kişeye haksız yere ilmi rütbe verilmesi ve medreselerde hak etmeyen kişilerin çalışması.
• Yeni doğan çocuklara müderrislik ünvanının verilmesi. Beşik uleması sınıfının ortaya çıkması.

Dış Etkenler:

• Avrupa devletlerin Rönesans ve Reform hareketleriyle bilim ve teknikte ilerlemeleri.
• Coğrafi Keşiflerin nedeniyle Avrupalıların yeni yollar bulmaları.
• Avrupalıların Osmanlı İmparatorluğu’na birlik olarak saldırmaları.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*