Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi (1299 – 1453)

Kuruluş Dönemi Padişahları
Osman Bey
Orhan Bey
I.Murat
I.Bayezit (Yıldırım)
Fetret Dönemi (1402-1413) (Padişahsız geçen dönemdir.)
I.Mehmet (Çelebi)
II.Murat
(II.Mehmet)

Osmanlı Devleti Kurulduğu Sırada Anadolu’nun Durumu

Anadolu’nun Durumu:
Osmanlı Devleti kurulduğu sırada Anadolu siyasi ve ekonomik bakımdan karışık bir durumdaydı. Anadolu’nun bir kısmında İlhanlı Devleti egemen durumdaydı. Bunun yanı sıra Trabzon’da Trabzon Rum İmparatorluğu, Marmara Bölgesi’nde ise Bizans (Doğu Roma) İmparatorluğu bulunmaktaydı.
Anadolu Selçuklu Devleti ise eski gücünü keybetmiş bir durumdaydı.Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıflaması ve yıkılmasıyla ortaya bazı Türk Beylikleri çıkmıştır.

Bu beyliklerden önemlileri ve kuruldukları yerler şöyledir:

Karamanoğulları – Konya ve çevresi
Germiyanoğulları – kütahya
Karesioğulları – Balıkesir, Çanakkale
Candaroğulları – Kastamonu
Menteşeoğulları – Muğla
Saruhanoğulları – Manisa
Aydınoğulları – Aydın
Hamitoğulları – Isparta
Dulkadiroğullar – Maraş
Osmanoğulları – Söğüt
Ramazanoğulları – Adana

Osmanlılar diğer beyliklere göre küçük bir durumdaydı. Osmanlılar bu nedenle kendisinden daha güçlü olan bu beyliklerle mücadele etmemiştir. Bu beyliklerle barış halinde yaşamışlardır.

Balkanların Durumu:

Osmanlı Devleti kurulduğu dönemde Bizans eski gücünü yitirmiş ve taht kavgalarıyla karışıklıllar içerisindeydi.
Bizans tekfurları (vali) eski gücünü kaybeden Bizans’a karşı itaatsiz davranmaktaydı.Bu durum Osmanlı Devleti’nin topraklarını batıya doğru genişletmesinde ve kısa sürede güçlenmesinde etkili olmuştur.

Balkanlarda ise Sırp, Bulgar krallıkları ile Eflak, Bosna ve Arnavutluk gibi prenslikler bulunmaktaydı. Bu krallık ve prenslikler birbirleriyle çekişme halindeydi. Balkan topraklarında siyasi bir birlik yoktu. Balkan topraklarının bu şekilde olması Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye geçmesi ve Balkanlarda hızlı bir şekilde ilerlemesini kolaylaştırmıştı.

osmanli-kurulus

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’da kurulan Anadolu Selçuklu Devleti sınırların güvenliğini korumak amacıyla sınır bölgelerine Türkleri yerleştirmiş ve buralarda uç beylikleri oluşturmuştu. Kösedağ Savaşı’nda (1243) Moğollara yenilen Anadolu Selçuklu Devleti zayıflamaya başlayıp yıkılma sürecine girince uç beylikleri bağımsızlıklarını ilan ettiler.

Bu beyliklerden biri olan Osmanlı Beyliği Oğuzların Bozok kolunun kayı boyuna mensuptur. Anadolu Selçuklu hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat zamanında Ankara Karacadağ civarına yerleşen Osmanlı Beyliği Ertuğrul Gazi önderliğinde Bizans’ın elinde bulunan Söğüt ve Domaniç’i ele geçirmiş ve buraya yerleşmişlerdir.
Ertuğrul Gazi’nin ölümünden sonra beyliğin başına oğlu Osman Bey geçti. Anadolu’da İlhanlı Devleti’nin ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin gücünün azalmasını fırsat bilen Osman Bey 1299 tarihinde bağımsızlğı ilan etti.

Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesini sağlayan nedenler

– Bizansın merkezî otoritesinin zayıflaması, Balkanların siyasi açıdan parçalanmış olması, Anadolu’da siyasi birliğin olmaması.
– İlk Osmanlı beylerinin yetenekli oluşu.
– Merkeziyetçi bir yapıya sahip olması.
– İskan Siyeseti.
– Müslüman olmayan halka uygulanan hoşgörü siyaseti ve adaletli yönetim.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*