Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Ocak 27, 2013 admin 0

5 Mayıs 1949’da 10 Avrupa ülkesinin bir araya gelmesiyle oluşturulan Avrupa Konseyi, insan hakları ve özgürlüklerinin devletlerce korunmasına ve geliştirilmesine vurgu yaparak insan haklarına saygı […]

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Ocak 27, 2013 admin 0

Önsöz İnsanlık topluluğunun bütün üyelerinde bulunan onurun; eşit ve başkasına aktarılamaz hakların tanınması, dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğu, İnsan haklarının tanınmaması ve hor görülmesi insanlık […]

İnsan Hakları Bildirgesi (1789)

Ocak 27, 2013 admin 0

26 Ağustos 1789 İnsan ve Yurttaş Bildirisi şöyle başlar: Ulusal Meclis halinde toplanan Fransız halkı temsilcileri, toplumların uğradıkları felaketlerin ve yönetimlerin bozulmasının yegane nedeninin; insan […]

Haklarımız ve sorumluluklarımız

Ocak 27, 2013 admin 32

Haklarımız ve Sorumluluklarımız: Ülkemizde yaşayan herkesin anayasada belirtilen bazı hakları ve sorumlulukları bulunmaktadır.Haklarımız anayasa tarafından güvence altına alınmıştır Herkes bu haklardan eşit şekilde yararlanmaktadır.Sahip olduğumuz […]